Monday, September 28, 2009

Ulasan Kitab Tafsir/Terjemahan Al-Quran di Malaysia

Niat untuk membuat ulasan tentang kitab tafsir atau terjemahan Al-Quran sudah lama. Ulasan yang penulis maksudkan bukanlah bersifat akademik, bukan juga bersikap kritikan dan pandangan yang bersandarkan ilmu tafsir; kerana penulis tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam ilmu tersebut. Penulis hanya mahu membuat ulasan tentang bagaimanakah tafsir itu di pandang dari sudut sebagai seorang awam.

Penulis sekadar ingin berkongsi tentang sejarah penyusunan, sumber-sumber yang digunakan dan laras bahasa terjemahan yang dipakai, cara susunan dan keistimewaan tafsir yang telah disusun. Tumpuan penulis adalah kepada beberapa buah "tafsir" atau kitab "Al-Quran & Terjemahan" yang bolehlah dikategorikan sebagai tafsir ringkas dalam bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkenalkan kepada pembaca beberapa karya tafsir/terjemahan Al-Quran dalam Bahasa Melayu yang boleh dan senang di dapati di pasaran. Suka diingatkan bahawa undang-undang di Malaysia mensyaratkan sesebuah tafsir/terjemahan Al-Quran dalam bahasa bukan arab seperti Bahasa Melayu perlulah disertakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang asal dalam bahasa Arab bagi membolehkannya diedarkan secara sah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ulasan Tafsir Mahmud Yunus

Tidak dapat dinafikan bahawa Tafsir Mahmud Yunus merupakan antara kitab tafsir yang paling lama wujud dan lengkap 30 juzuk. Cetakan awal oleh Klang Book Centre merupakan kitab tafsir yang paling banyak beredar di sekitar Malaysia sebelum masyarakat diperkenalkan dengan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang popular pada masa kini. Bagaimanapun, tulisan yang digunakan semasa cetakan awal bukanlah dengan Rasm Uthmani menyebabkan kadang kala, pembaca mungkin mengalami kesukaran untuk membaca ayat Al-Quran yang ditulis di dalam tafsir tersebut. Namun, kini edisi Resm Uthmani telah pun diedarkan dan mudah didapati di pasaran dengan mudah.

Penyusun tafsir ini ialah Al-Marhum Prof. Dr. Hj. Mahmud Yunus dari Indonesia dan edaran di Indonesia mengikut satu juzuk ke satu juzuk telah bermula sejak tahun 1938 lagi. Penyusun ada menerangkan di dalam pendahuluan betapa hasrat murni yang telah beliau laksanakan pada awalnya mendapat bantahan yang hebat daripada ulama-ulama tertentu di Indonesia yang menyifatkan tafsiran yang dibuat yang bukan di dalam bahasa arab dikira sebagai haram. Bagaimanapun, beliau telah menjawab tuduhan yang dilemparkan dengan panjang lebar sehingga tiada lagi bantahan dikemukanan.

Pada dasarnya, bahasa yang digunakan untuk terjemahan adalah bahasa Melayu Indonesia. Oleh sebab itu, mungkin akan timbul kejanggalan bagi pembaca yang jarang membaca tulisan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, bahasa yang digunakan sebenarnya mudah difahami dan senang dibaca. Malah, dengan edisi baru yang diterbitkan oleh Klang Book Centre, ejaan yang digunakan telah disesuaikan dengan ejaan Melayu Malaysia bagi memudahkan pemahaman pembaca di Malaysia.

Susunan di dalam kitab tersebut juga sangat kemas. Tafsir Mahmud Yunus adalah antara tafsir terawal yang menggunakan susunan ayat Al-Quran dan terjemahan secara sebelah menyebelah. Hal ini telah dituruti oleh beberapa tafsir selepas itu seperti Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan Tafsir Al-Azhar. Pada bahagian bawah muka surat disertakan dengan bahagian "Keterangan ayat" iaitu huraian padat bagi beberapa ayat yang ingin penyusun huraikan. Satu keterangan ayat yang menarik minat penulis adalah bagi keterangan ayat 1-7 Surah Al-Fatihah. Dalam menerangkan maksud Rahman – Rahim, penyusun telah memberi pandangan beliau bahawa tafsiran "Ar-Rahman untuk mengasihi seluruh hamba Allah sementara Ar-Rahim untuk mengasihi orang mukmin" sebagai satu tafsir yang bertentangan dengan ayat dari Surah Al-Baqarah ayat 143 dan Surah Al-Hajj ayat 65 yang menerangkan bahawa Rahim Allah itu adalah untuk seluruh manusia.

Sumber-sumber bibliografi yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun tafsir ini tidak disertakan dengan jelas dan lengkap. Akan tetapi, penyusun ada menerangkan bahawa setelah dikaji beberapa kitab tafsir dan naskah agama yang terdahulu seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Kathir dan lain-lain, terdapat tujuh sumber tafsir yang digunakan seperti tafsir ayat Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir dengan hadis yang bukan dhaif dan maudu' dan sebagainya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa penyusun telah merujuk dahulu kitab tafsir yang terdahulu dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran.

Secara keseluruhannya, Tafsir Mahmud Yunus ini merupakan tafsir yang sangat sesuai untuk orang awam mendalami maksud dan huraian penting di dalam Al-Quran. Boleh dikatakan bahawa Tafsir Mahmud Yunus sebagai penanda aras kepada kitab tafisr ringkas/terjemahan Al-Quran dalam Bahasa Malayu di tanah air kita. Huraian-huraian yang diberikan adalah sangat padat dan sangat berguna kepada pembaca. Oleh sebab itulah, penulis memilih tafsir ini sebagai kitab tafsir/terjemahan pertama untuk diulas. Tuntasnya, Tafsir Mahmud Yunus merupakan pendulu kepada kitab-kitab tafsir ringkas dan lengkap yang berada di Malaysia.

Thursday, September 24, 2009

Ini aku punya, yang itu pun aku punya juga!!!

Secara tiba- tiba, isu tentang mana asal usulnya sesuatu benda/makanan/tarian/unsur kebudayaan menjadi bualan mulut yang melibatkan "pertikaman" lidah antara dua negara. Secara tiba-tiba, ramai yang ingin mempertahankan itu dan ini sebagai "budaya milik mereka." Lebih melucukan, ada juga berhujah disebabkan nasi lemak negaranya lebih sedap daripada nasi lemak Malaysia, maka nasi lemak adalah berasal dari negaranya!!!

Hal inilah yang berlaku apabila orang ramai mula melihat keuntungan budaya untuk dibuat sebagai sumber ekonomi. Setelah berpuluh-puluh tahun rakyat antara beberapa buah negara hidup dalam kerukunan, kini, timbul pula satu kumpulan daripada rakyat sesebuah negara yang merasakan bahawa mereka jaguh di dalam mempertahankan budaya. Sedangkan budaya itu sendiri rencam dan tidaklah semata-mata milik satu negara sahaja. Malah, kebiasaan terhadap budaya juga boleh berubah dari semasa ke semasa.

Ambil contoh nasi lemak, satu makanan "budaya." Jujur dikatakan bahawa penulis tidak mengetahui dari budaya manakah nasi lemak itu muncul; rasanya berat kepada budaya melayu. Namun, sekarang ini, restoran cina pun ada menjual nasi lemak. Nasi lemak telah mengalami satu perkembangan apabila bukan satu-satu bangsa sahaja yang menikmatinya. Kemuncak kepada perubahan tersebut adalah apabila secara biasanya, nasi lemak dinikmati semasa sarapan namun kini nasi lemak dimakan tanpa mengira sama ada sarapan, makan tengah hari mahupun makan malam.

Namun, apabila kita memperkenalkan bahawa nasi lemak adalah makanan orang Malaysia, apakah ini bermaksud bahawa Malaysia adalah pendulu segala-galanya dalam hal nasi lemak? Apakah rakyat negara lain seperti Singapura misalnya tidak boleh langsung memasak nasi lemak. Atau perlu meletak bendera Malaysia semasa menghidang nasi lemak sebagaimana orang Itali bangga dengan pasta mereka? Lebih-lebih lagi, Malaysia-Singapura mempunyai hubungan "istimewa" apabila kedua-duanya adalah satu negara sehingga tahun 1965 apabila mereka bercerai talak.

Adalah tidak munasabah untuk mengatakan ini budaya ini dan itu budaya itu sedangkan kedua-dua negara pernah menjadi negara yang sama suatu ketika dahulu. Lebih-lebih lagi dalam hal makanan, sudah pastilah kita mempunyai makanan yang hampir sama. Mungkin di Singapura roti pratha, Malaysia panggil roti canai. Asasnya sama sahaja. Adakah hal roti canai, sate, nasi lemak, lontong, lemang, mi goreng, char kwey tiau pun kita hendak tegakkan yang makanan tersebut sekian-sekian yang punya. Lepas itu, apa? Ganyang dan sapu pula?

Malaysia sentiasa tersepit di antara perkara-perkara tersebut. Hal-hal yang kononnya budaya kini tiba-tiba dijadikan isu kerana isu sebenarnya adalah isu ekonomi. Apabila sesuatu itu ada business value, maka sesuatu itu akan dinilai sebagai "budaya." Walhal, berapa kerat sangat budaya yang kita kekalkan atas dasar "budaya" dan sejarah semata-mata??? Kalaulah nasi lemak itu tidak mempunyai economic value, maka tak siapa yang akan mengendahkan makanan tersebut. Tetapi sebab hendak dijadikan sebahagian daripada kempen pelancongan, maka tiba-tiba ada pula "waris yang mengaku harta pesakanya." Sedangkan sebagai masyarakat serumpun kita memang tidak boleh elak ada perkara yang sama dan serupa.


 


 

Tuesday, September 22, 2009

Bidang kajian yang diingini (Research Interest)

Apabila kita telah didedahkan dengan kepelbagaian ilmu, ada juga diantara ilmu-ilmu tersebut yang menarik minat kita untuk mendalaminnya. Dengan asas-asas yang diperoleh daripada pengajian penulis di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia, beberapa bidang telah menjadi perhatian penulis untuk mendalaminya. Menulis juga berharap untuk menulis di dalam bidang-bidang tersebut dalam usaha untuk menjadi seorang polymath yang profilik. Penulis bahagikan kepada dua bahagian iaitu bidang major dan minor. Bidang major adalah research interest yang cuba penulis usahakan untuk menjadikannya sebagai bidang utama keilmuan penulis. Bidang minor pula adalah bidang yang akan penulis jadikan sebagai bidang sampingan dalam penulisan; tetapi tidak kurang pentingnya untuk penulis.

Bidang Major

Sains, teknologi dan epistimologi ilmu dalam Islam

Bidang ini merupakan bidang yang sangat sukar kerana perdebatannya adalah bersifat di awang-awangan. Pun begitu, adalah penting untuk kita mewujudkan satu paradigma/weltanschauung pengajian ilmu di dalam Islam sebelum kita asyik menyalahkan sekularisme, sekularisasi dan dampak barat semata-mata sebagai penyebab kepada kemunduran Islam. Perdebatan antara sama ada wujud sains Islam atau sebenarnya sains yang dilakukan oleh orang Islam berjaya menarik perhatian penulis semasa penulis mengikuti kursus Sains & Teknologi Di Dalam Dunia Islam Semasa; tahun 2 di Universiti Malaya. Dua nama yang menarik perhatian penulis adalah Ziauddin Sardar dan Seyyed Hossein Nasr. Kedua-dua orang ini merupakan penulis yang prolifik dalam penghasilan artikel dan buku-buku kritikal dan ilmiah. Sardar misalnya adalah seorang yang polymath dan banyak sekali mengulas isu-isu semasa yang penting bukan sahaja untuk umat Islam, juga untuk masyarakat moden. Melalui karya beliau, penulis berkenalan dengan istilah-istilah pasca-moden, masa hadapan (the future) dalam konteks Islam, teknologi maklumat dan sebagainya. Nasr pula adalah seorang yang tegar menegakkan pandangan sufinya, pengkaji kosmologi Islam, ahli falsafah dan banyak membandingkan aspek sunni dan syiah dalah karyanya (beliau merupakan kelahiran Iran). Karya Sardar benar-benar membuka ruang kepada penulis untuk meneroka bidang yang asing untuk penulis seperti sosiologi, kebudayaan dan media.

Sains sosial termasuklah sosiologi, politik dan budaya

Bacaan penulis terhadap karya Sardar memperkenalkan penulis kepada karya seminal The Myth of The Lazy Natives karangan Almarhum Prof. Dr. Syed Hussein Alatas. Karya ini disifatkan sebagai original dan mendahului gagasan yang dibawa oleh mendiang Edward Said dalam membincangkan orientalisme. Selain itu, karya Alatas juga telah mengkritik idea Tun Dr. Mahathir (The Malay Dilemma) dan buku Revolusi Mental bahawa orang Melayu penuh dengan sifat-sifat negatif dan bersikap bermalas-malasan. Selain itu, Alatas juga telah meneroka isu rasuah yang merupakan penyakit kronik yang bakal memusnahkan masyarakat dan negara seandainya tidak ditangani. Melalui penyelidikan sains sosial juga akan memberi peluang kita meneroka kelakuan manusia melalui pendekatan behaviorisme. Saling kaitan antara bidang tersebut mewujudkan jambatan untuk kita mengetahui sedikit sebanya aspek psikologi gunaan bagi kajian sosial.

Sains Biokesihatan

Bidang kesihatan merupakan bidang yang sangat-sangat menarik minat kepada penulis terutamanya dalam etnofarmakologi i.e. kajian bagaimana sesuatu etnik menggunakan herba untuk tujuan ubatan. Terdapat pengkelasan yang meletakkan ilmu etnobotani sebagai sains sosial dan hal ini telah menyebabkan bidang berada dalam keadaan ambiguiti. Oleh sebab itu, adalah penting untuk kita mengkaji keseluruhan bidang ini supaya mendapat satu pengetahuan dan ilmu yang padat dan rencam bagi membolehkan kajian potensi tumbuhan sebagai ubat dan penyembuh untuk penyakit.


 

Bidang-bidang minor penulis meliputi bidang ekonomi dan pengajian Islam. Penulis sangat berminat untuk mendalami sejarah kedatangan Islam ke Asia Tenggara; dari segi mazhab anutan, cara penyebaran dan naskah-naskah yang dicetak. Kajian ini tidak dapat tidak menuntut pentelaahan yang benar-benar teliti menyebabkan kekangan terhadap sumber primer yang ditulis dalam tulisan jawi kuno. Penulis terpaksa mengharapkan sumber sekunder sebagaimana karya Almarhum Prof Dr Hamka iaitu Sejarah Umat Islam dan penulisan Mahayuddin Hj. Yahya. Penulis juga sangat berminat menerokai perbandingan tafsir dan kitab terjemahan Al-Quran yang telah ditulis oleh ulama-ulama di Semenanjung Melayu.

Moga-moga Allah Taala memberi kemudahan kepada kita untuk sama-sama mengkaji khazanah ilmu-Nya.

Saturday, September 19, 2009

Selamat kembali kepada fitrah


 

Apabila membaca komentar yang dilakukan oleh sama ada wartawan, ahli akademik mahupun mereka yang menulis di akhbar, nyata sekali terdapat satu persamaan yang dinukilkan oleh mereka iaitu betapa sambutan Hari Raya Aidil Fitri di Malaysia adalah jauh lebih meriah berbanding dengan negara-negara Islam lain. Seolah-olahnya rakyat Malaysia terutamanya masyarakat Melayulah yang paling menyambut Aidil Fitri di dalam dunia ini !

Pak Arab pun tidak sama sekali menyambut Aidil Fitri sebagaimana umat Islam Malaysia. Malah, kononnya mereka sebenarnya bersedih sedu sedan kerana Ramadhan telah luput dan telah tamat satu bulan mubarak untuk meningkatkan amal mereka dan mengejar kebaikan dan rahmat berlipat kali ganda. Begitulah perbezaan sambutan Hari Raya Puasa Malaysia dengan yang lain.

Pada pandangan penulis, sambutan sesuatu perayaan; dan dalam kes Malaysia pelbagai perayaan merupakan sesuatu yang unik dan istimewa untuk bangsa tersebut. Amalan balik kampung misalnya, memang lebih dirasai di Malaysia berbanding negara Islam lain pun. Oleh sebab itu, disebalik cakap-sakap yang mengatakan sesuatu sambutan itu lebih disambut dengan adat berbanding ibadah, adat yang baik pula apa salahnya kita amalkan? Justeru, kini kita semakin cemas kerana amalan saling mengunjung antara satu sama lain semakin terhakis disebabkan puluhan malah ratusan cerita/drama, telemovie dan rancangan hiburan di televisyen...!

Satu lagi keistimewaan Syawal adalah amalan "rumah terbuka" yang sering dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Jamuan makan kepada sahabat handai dan kepada saudara mara merupakan sesuatu yang seharusnya kita pandang mulia kerana "rumah terbuka" ini dapat menzahirkan kepada masyarakat bahawa umat Islam merupakan umat yang berkongsi kegembiraan dengan yang lain sekaligus mengeratkan silaturahim sesama masyarakat.

Pun begitu, satu perkara yang merunsingkan juga saban tahun adalah betapa "melantak" semasa raya merupakan amalan yang turut diamalkan oleh masyarakat kita. Sebab itulah tidak hairan seandainya kadar pesakit yang datang ke hospital dan klinik meningkat disebabkan berbagai-bagai penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, angin ahmar dan sebagainya. Oleh sebab itu, selain daripada kita menyediakan pelbagai juadah yang sememangnya tinggi dengan kolesterol dan minuman yang kaya dengan glukosa, apa salahnya kita sertakan juga dengan buah-buahan yang kaya dengan serat dan sayur-sayuran yang penuh dengan vitamin. Kurangkan garam dan kurangkan gula. Kurangkan "pak aji" dan perasa. Sediakan sekali air suam atau air kosong sebagai alternatif kepada minuman. Dan yang datang berkunjung pun janganlah skeptik sangat dengan berkata, "Air suam aje...?!" Nak jaga badan kena minum air suam sahaja. Kalau tidak, yang diabetes mulalah nak pitam la, pening ini dan pening itu, tak bermaya...!

Satu lagi perkara yang memeningkan kepala juga adalah kemalangan jalan raya. Daripada Ops Statik bawa ke Ops Sikap, kemalangan jalan raya masih lagi penyebab kepada tragedi di Hari Raya. Maklumlah, ramai rakyat Malaysia yang mungkin hendak menunjukkan bakat mereka memandu laju bagi melobi untuk seat driver untuk 1Malaysia F1 team. Akan tetapi, insaflah wahai pemandu yang kita kena ada lesen super baru boleh nak bawa kereta F1. Yang pandu laju bawa-bawalah bertenang dan kurangkan kelajuan sedikit. Yang bawa perlahan pula janganlah terlalu berhati-hati dan gelabah sangat. Cuba kita buat kempen untuk mengikut had laju kebangsaan 90 km/j! Di lebuh raya, taramlah sampai 110 km/j. Ingat pesan iklan, kepulanganmu untuk diraikan, bukannya untuk ditangisi!!!!

Kehadiran Syawal sebenarnya menuntut kita kembali kepada fitrah kita. Dalam kita menyambut dan bersuka ria, ingatlah agenda sebenarnya kita menyambut iaitu meraikan kembalinya kita kepada fitrah. Seharusnya kita tanamkan dalam diri kita bahawa setelah sebulan menjalani latihan dalam madrasah Ramadhan, maka kita sebenarnya meraikan bahawa kita telah berjaya menjalani latihan tersebut dengan jayanya. Maka kita bertakbir, bertasbih dan bertahmid memuji kebesaran-Nya dan mengharapkan segala ibadah yang kita lakukan dalam institusi Ramadhan diterima olehnya. Harus sekali kita berdoa dan mengharapkan bahawa cahaya dan keberkatan Ramadhan itu akan dapa kembali pada tahun-tahun akan datang...

Sebab itulah para Sahabat R.A menangis tatkala menjelang Syawal.... bukan kerana gembira untuk menyambutnya namun kerana sangat sedih meninggalkan bulan Ramadhan yang mulia...

Buat semua pembaca, selamat kembali kepada fitrah dan berazamlah untuk mengamalkan apa yang telah diusahakan dalam madrasah Ramadhan...

Minal a'idin wal faizin....


 

 

Kesatuan Islam yang harus kita tegakkan

Menyentuh isu tentang kesatuan umat Islam, kita bukan sahaja berbicara tentang isu kesatuan umat Islam di peringkat negara sahaja (e.g. kerjasama UMNO-PAS, penglibatan NGO Islam dan sebagainya), kita juga harus meluaskan cakupan tentang kesatuan Islam di peringkat antarabangsa. Kerjasama antara umat Islam seharusnya dibuat dengan lebih rencam lagi agar umat Islam dapat dijadikan contoh kepada orang yang bukan Islam sebagai umat yang bersatu padu.

Ambil satu contoh, isu penetapan tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam seperti permulaan Hijriyah, pemulaan Ramadhan, Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Adalah sangat penting untuk kesepakatan dilakukan antara negara-negara sekitar Asia Tenggara tentang bilakah sebenarnya tarikh-tarikh tersebut agar setiap sambutan yang dijalankan adalah secara bersama tanpa ada yang tercepat dahulu mahupun terlambat pula.

Ambil contoh untuk tahun ini, bayangkan seandainya Singapura menyambut Hari Raya Puasa pada hari Isnin sementara Johor sudah menyambutnya awal sehari, apakah yang akan berlaku kepada umat Islam Singapura yang mempunyai saudara mara di Johor? Adakah mereka perlu meraikan Aidil Fitri (beraya/berbuka) sejurus mereka datang melepasi tambak Johor sedangkan pihak autoriti agama Islam di Singapura mengisytiharkan Aidil Fitri di Singapura pada hari Isnin? Perkara ini sekadar satu contoh....

Lebih-lebih lagi, umat Islam serantau di Asia Tenggara mengikuti mazhab yang sama iaitu Mazhab Syafie, maka seharusnya ada kata sepakat dibuat antara autoriti agama Islam bagi setiap negara bagi melancarkan perlaksanaan ibadah mahupun sambutan perayaan. Perbezaan tarikh antara satu negara dengan negara yang lain sedikit sebanyak menimbulkan isu-isu tentang ajaran mana yang sepatutnya diikuti...Mungkin seandainya berlaku perbezaan Hari Raya Haji di Malaysia dengan Arab Saudi mungkin tidak dapat dielakkan kerana Malaysia dan Arab Saudi adalah saling berjauhan.

Begitu juga dengan isu-isu lain yang selalu diperdebatkan. Kadang-kala, adalah sesuatu yang amat menyedihkan apabila seandainya dalam satu-satu isu itu kita tidak habis-habis berdebat dari semasa ke semasa sedangkan yang sepatutnya kita cari adalah bagaimana caranya kita bersatu dan bukannya berbalah. Kalau hal seperti qunut Subuh pun kita sampai tidak berpuas hati dengan pihak itu atau dengan pihak ini, bagaimana mungkin kita hendak buktikan bahawa umat Islam sebenarnya bersatu kepada mereka yang bukan Islam?

Oleh sebab itu, kerjasama dan kesatuan antara umat Islam serantau perlu dipertingkatkan. Kita janganlah terlalu ego untuk mengatakan bahawa kitalah yang sentiasa betul sedangkan yang lebih tahu sah batalnya amalan kita adalah Allah Taala. Ingatlah firman Allah Taala dalam Al-Quran, "Dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah." Mari kita hayatinya dan amalkan tatkala kita menuju ke fitrah kita kembali....

Friday, September 18, 2009

Berubah atau dilanda bah

Isu selipar: Semua orang boleh main wayang...

Kenyataan seorang perwakilan MIC di dalam upacara penutup Mesyuarat Agung Tahunan parti tersebut menggemparkan bukan sahaja ahli parti MIC, malah turut mengundang reaksi negatif daripada pelbagai pihak yang menjadi pengulas kepada isu tersebut. Mengalungkan selipar ke gambar Tun Dr. Mahathir; begitulah syor yang dibuat oleh perwakilan tersebut sebagai reaksi beliau terhadap kenyataan yang dibuat oleh Tun bahawa Datuk Seri Samy Vellu kononnya Samy Vellu penyebab kepada apa yang berlaku kepada masyarakat India pada hari ini.

Tidak semena-mena, sekali lagi Tun Mahathir mendapat perhatian semula setelah beberapa ketika dorman daripada membuat sebarang kenyataan. Disebalik begitu ramai yang tampil mengkutuk dan mengkritik kenyataan yang dibuat oleh ahli MIC tersebut; tak kenang jasa, tak kenang budi.... pelbagai tomahan juga dikenakan kepada beliau. Kemuncak tindakan yang dikenakan adalah penggantungan keahlian MIC yang dibuat oleh Presiden MIC, Samy Vellu.

Tun Mahathir dalam reaksinya pula berkata bahawa beliau tidak "terasa" apa-apapun dengan cadangan gantung selipar tersebut. Malah, beliau melahirkan perasaan kesal beliau kerana tiada pula pembela beliau tatkala suatu ketika dahulu, ada di kalangan ahli UMNO sendiri (bertaraf menteri) yang mencadangkan agar keahlian UMNO beliau digantung. Beliau dikatakan lebih sedih dengan kecaman daripada ahli UMNO sendiri berbanding dari pihak yang lain.

Nampak gayanya cara dan perawakan Tun Mahathir tidak ubah bagai orang yang merajuk dengan kisah silam. Apa yang berlaku pada masa lalu itu lebih terkesan di hati dan sanubari beliau kerana kecaman terhadap beliau datang dari UMNO sendiri, sedangkan tatkala itu semua orang pun tahu bahawa Presiden UMNO dan PM pada ketika itu adalah Pak Lah. Tetapi, semua orang perlu menerima kenyataan bahawa sebarang statement yang dikeluarkan oleh Tun pada masa Pak Lah menjadi PM akan dilayan berbeza berbanding dengan semasa Najib menjadi PM. Gravitinya berbeza. Orang dulu sokong Pak Lah. Sekarang dah sokong Najib. Dan yang menekan supaya Najib naik jadi PM pun Tun Mahathir. Dan kalau ikut mantik mudah, yang menyokong Najib mestilah sokong Mahathir juga.

Tun Mahathir pada ketika itu menuntut Pak Lah untuk letak jawatan dan bertanggungjawab terhadap kegagalan BN dan UMNO. Walaupun berat, Pak Lah akhirnya tetap mengalah juga dan memberikan jawatan PM dan Presiden UMNO kepada Najib. Bagaimanapun, satu kata-kata Pak Lah yang mahu tak mahu kita kena terima juga adalah "Saya tak pernah keluar dari UMNO." Sebaliknya Tun Mahathir pernah keluar UMNO kerana "sayang kepada UMNO." Tindakan Tun Mahathir "keluar" daripada UMNO dirasionalkan dengan betapa beliau sebenarnya "sayang" kepada UMNO. Umpama kalau orang tu sayang keluarga dia, dia tak tahan dengan karenah keluarganya, maka tindakan paling layak pada ketika itu adalah keluar daripada keluarganya atas alasan sayang kepada keluarganya????

Begitulah ayat-ayat politik. Putar belitnya lebih panjang daripada tayangan Telenovela Amerika Latin. Penulis tak memihak kepada ahli MIC yang mencadang gantung selipar, atau Tun Mahathir, atau Nazri Aziz mahupun Pak Lah. Cuma hendak juga mengingatkan UMNO dan BN bahawa mereka pun sebenarnya tak berubah apa-apa pun sepanjang Najib memegang jawatan PM. Tatkala mereka "riak bagai nak rak" dengan kekalahan tipis di Manek Urai, Anwar Ibrahim dengan bangganya menjaja ke sini sana bahawa PR semakin diterima di Semenanjung atas alasan SEMUA pilihan raya kecil di Semenanjung milik PR. Masakan tidak?! Memang semua pilihan raya kecil Semenanjung pasca 13 Mei 2008 dimenangi oleh Pas dan PKR!!!

Realiti: Insafi nasib LDP di Jepun

Seharusnya kekalahan di Permatang Pasir membuka MATA sebesar-besarnya untuk ahli UMNO menilai mengapa mereka boleh kalah dengan begitu teruk di sana. Mengapakah calon yang mereka pilih itu masih mempunyai isu moral itu dan ini. Mengapakah selepas kekalahan calon mereka, barulah mereka hendak mengakui bahawa telah salah pilih calon? Atau sebenarnya mereka tiada calon yang sesuai pun untuk bertanding di kawasan tersebut? Mengapakah UMNO masih memberikan alasan yang sama untuk kekalahan tersebut? Salah pilih calon. Kelemahan calon dieksploitasi; sudah tahu calon bakal ada isu tersebut, kenapa apabila sudah kalah baru nak tergadah???!

UMNO sebetulnya belum menampakkan perubahan yang nyata. Dan sebagaimana yang telah penulis bebelkan sebelum ini, seandainya PR berjaya memerintah di negeri-negeri milik mereka kalaupun tak lebih baik, namun sebaik atau hampir sebaik BN, maka rakyat pasti tidak teragak-agak untuk memberi peluang kepada PR untuk memenangi PRU 13.

Ambilah peristiwa tumbangnya LDP di Jepun sebagai pengajaran besar kepada BN bahawa rakyat BOLEH memberi peluang kepada pembangkang WALAUPUN pakatan di dalam pembangkang terumbang ambing. Banyak sebenarnya isu-isu prinsipal yang menjadi pertelingkahan di kalangan anggota DPJ sendiri, namun rakyat tetap boleh memberi mandat kepada mereka. Tidak mustahil walaupun terdapat ketaksefahaman antara PAS, DAP dan PKR terutamanya di dalam isu keagamaan, bangsa, hak istimewa, mereka masih boleh menang pada pilihan raya akan datang.


 

Apabila orang Cina semakin menyokong PAS

Akhirnya, kita perlu ingat bahawa segala-galanya adalah disebabkan kuasa. PAS boleh sahaja menutup sebelah mata tentang hukum hudud sebab mereka tahu sekarang ini, orang Cina lebih menyokong mereka berbanding UMNO. Ulama-ulama PAS pun sudah mengeluarkan "fatwa" bahawa orang bukan Islam yang menyokong perjuangan Islam patut disokong (merujuk kepada sokongan terhadap DAP Perak... dan mungkin DAP seMalaysia). Pok Nik pun sudah menyalahkan orang Islam sendiri kerana orang bukan Islam menghina Islam. Maka, segala-galanya mungkin berlaku. Orang Cina sekarang sudahpun beralih arah untuk menyokong perjuangan PAS!!!! Mereka sudah memangkah PAS!!! Maka tidak keterlaluan bahawa mereka TELAH MENERIMA PAS sebagai pemimpin mereka!!!!


 

Najib: Berubah atau rebah...!

Di pihak BN dan UMNO sendiri, mereka perlu melaksanakan tindakan perubahan itu sendiri dan bukannya beretorik tentang KPI, NKRA, 1Malaysia dan pelbagai lagi retorika yang lain. Kenapa "nilai-nilai" yang menjadi teras 1Malaysia lebih lambat digembar-gemburkan berbanding 1Malaysia itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa kerajaan sebenarnya tidak langsung bersedia untuk membuat pengisian 1Malaysia itu sedari awal lagi sebelum terma 1Malaysia itu diperkenalkan. Kini, barulah terhegeh-hegeh untuk menerangkan itu dan ini sedangkan terdapat persepsi rakyat yang menyamakan 1Malaysia dengan Malaysian Malaysia.

Lebih penting, dikalangan komponen BN sendiri perlulah berubah dari segi perawakan, pendekatan dan sistem supaya rakyat tidak melihat betapa kelam kabutnya BN. Kalaulah ditakdirkan PRU ke 13 berlaku sekarang dan ketika ini, memang BN akan kalah dan kekalahan tersebut adalah pasti. MCA dengan krisis dalamannya sendiri, MIC pun dengan krisis kepimpinannya sendiri. UMNO pun masih tak geti-geti nak cari calon yang sesuai untuk bertanding... bagaimanakah rakyat hendak memberikan undi kepada BN yang sedang huru-hara sedangkan permainan persepsi oleh Anwar Ibrahim dan pihak PR terbukti jauh lebih berpengaruh berbanding kempen tradisional BN???


 

Penutup: Perlu buktikan di Bagan Pinang

Pendek bicara yang panjang, UMNO seharusnya memainkan peranan mereka dengan berkesan untuk memastikan kemenangan besar mereka di pilihan raya kecil DUN Bagan Pinang. Kini, sudah ada cakap-cakap tentang calon ini dan calon itu yang bertanding di DUN tersebut dan hal ini menimbulkan suasana kurang senang bukan sahaja di kalangan ahli UMNO, malah mungkin pengundi pun akan turut terkesan dengan keadaan tersebut. UMNO perlu pilih calon yang betul-betul sesuai dan bersih agar mereka beroleh kemenangan pada pilihan raya tersebut.

Malah, seharusnya mereka menang besar pada pilihan raya kecil tersebut kerana hal ini memberikan kemenangan moral kepada diri mereka sendiri. Namun, seandainya mereka gagal, maka semakin suramlah masa depan mereka dan PR akan menjadi semakin yakin serta kelak akan mampu meyakinkan rakyat di tempat lain pula bahawa Malaysia telah semakin menerima mereka. Insaflah ahli UMNO dan BN kerana seandai tidak, seandainya mereka kalah lagi di pilihan raya kecil kali ini, moral mereka semakin terhakis dan pepecahan yang lebih teruk akan melanda mereka pada masa akan datang....

Sekadar pandangan dari seorang pemerhati...

Thursday, September 17, 2009

Jangan Berharap Kepadanya...

Kita biasanya meletakkan harapan yang tinggi kepada sesuatu yang belum pasti. Namun, perlu diingat, dalam berharap kita juga perlu ingat bahawa tidak semua harapan kita akan menjadi realiti. Tidak semua impian kita akan dikabuli. Apatah lagi tatkala kita dengan terang lagi nyata dapat membezakan yang mana intan dan yang mana kaca.

Begitulah juga apabila ramai sekali umat Islam yang bergantung harap kepada Presiden Amerika, Barack Obama. Bukan kerana hendak memperkecilkan kebolehan beliau. Jauh sekali hendak merendah-rendahkan kapabiliti beliau. Namun yang nyata, penguasaan pihak Zionis di dalam pentadbiran Amerika Syarikat pasti akan menafikan niat murni yang cuba untuk dizahirkan oleh beliau. Beliau pasti sudah mengetahui buruk baik apabila mengambil keputusan untuk "bermain dalam bidang politik."

Nyata sekali juga, di dalam pihak Demokrat sendiri, ada yang tidak menggemari beliau. Bak kata Jimmy Carter, masih ada orang yang tidak dapat menerima seorang berkulit hitam untuk menjadi presiden Amerika Syarikat. Seandainya benar kenyataan itu, maka seharuslah kita semua insafi bahawa betapa racistnya manusia walau dimana mereka berada. Sebenarnya kita tidak boleh mencari satu contoh yang perfect sesebuah negara yang berjaya mengawal isu perkauman. Maklumlah, negara Malaysia dan pentadbirannya juga dituduh mengamalkan perkauman oleh sesetengah pihak....

Kembali kepada kisah Obama. Aura yang dibawa oleh beliau begitu berkesan sekali. Dengan menggunakan jargon Change, kempen beliau telah berjaya menambat hati pengundi-pengundi di Amerika Syarikat. Namun, realitinya, beliau tidak akan dapat melakukan sebarang perubahan kerana beliau sendiri tertakluk dengan pengaruh-pengaruh di belakang beliau yang ingin menjaga kepentingan. Pengaruh itu tidak lain dan tidak bukan adalah pihak Zionis. Menurut Dr Chandra Muzaffar, Zionis menguasai lima bidang di Amerika Syarikat iaitu politik, kewangan, akademik, media dan hiburan.

Aura Obama inilah yang digunakan oleh pelbagai pihak lain. Berkiblatkan perubahan, aura inilah yang digunakan oleh Parti Demokratik Jepun dan pemimpinnya, Yukiyo Hatoyama (DPJ) untuk menumbangkan penguasaan 54 tahun parti LDP. Walaupun masih terlalu awal untuk menjangkakan sesuatu, timbul persoalan juga akan apakah perubahan dapat dilaksanakan oleh pihak yang menang setelah taburan dibuat? Apa yang pasti, kempen perubahan gaya Obama jualah yang menjadi kelebihan untuk DPJ untuk menang.

Begitulah hebatnya Obama. Walaupun beliau berjaya memberi inspirasi kepada orang lain untuk berubah, beliau sendiri tidak mampu untuk membuat perubahan yang diinginkan. Hal ini bermaksud, walaupun kita mampu memberi keyakinan kepada orang lain bahawa kita mampu mengubah, sebenarnya sangat-sangatlah sukar untuk kita sendiri untuk berubah. Oleh itu, janganlah kita terperangkap dengan laungan perubahan sedangkan kita sendiri tidak bersedia untuk menghadapi apakah sebenarnya yang patut kita ubah....

__________________

Nota hujung

Wawancara Mingguan Malaysia dengan Dr. Chandra Muzaffar pada 13 September 2009


 

Tuesday, September 15, 2009

Perlunya memahami graviti

Semenjak dua menjak ini, isu berkaitan dua buah negara berjiran iaitu Malaysia-Indonesia sering dibangkitkan di media tempatan masing-masing. Sudahlah hubungan Malaysia-Singapura ada pasang-surutnya, kini hubungan Malaysia-Indonesia pula yang menjadi isu yang diketengahkan dengan frasa-frasa seperti "ganyang", Indonesia Raya yang digembar-gemburkan.

Penulis melihat perkara ini dari perspektif sejarah kedua-dua buah negara. Itulah yang membezakan tindak-tanduk bagaimanakah reaksi rakyat dan media kedua-dua buah negara dalam menghadapi konfrantasi mulut sesama sendiri. Jauh disudut hati penulis, isu ketegangan hubungan ini tidak lain kerana salah faham dan sebagaimana bebola salji (snow ball), satu isu apabila dicampurkan dengan isu yang lain mungkin menyebabkan "isu" yang diketengahkan semakin membuak-buak.

Indonesia merdeka dengan susah-payah perit-jereh rakyat mereka. Rakyat, ulama dan pemerintah turut serta berjuang bergadai nyawa untuk mencapai kemerdekaan. Berbanding Indonesia, negara ini mencapai kemerdekaan dengan rundingan. Akan tetapi, hal ini tidak menidakkan bahawa telah banyak yang dikorbankan bagi mencapai kemerdekaan tersebut. Pelbagai isu terpaksa dikompromi demi mencapai satu kata sepakat antara pemimpin kaum di Malaysia yang menyebabkan isu kompromi tersebut terbawa-bawa sampai ke hari ini.

Oleh sebab itu, reaksi rakyat kedua-dua buah negara juga pastilah berbeza dengan asas dan didikan latar belakang yang berbeza. Rakyat Indonesia cenderung untuk bersikap reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan negaranya sendiri, mungkin didasari dengan peristiwa konfrantasi regim Sukarno satu masa dahulu. Sebaliknya, rakyat Malaysia; sedar atau tidak, setuju atau tidak; sebenarnya lebih bersikap menerima sahaja apa yang berlaku dan mungkin boleh dikatakan sebagai "masih kurang" untuk bereaktif dengan isu-isu dengan Indonesia. (Tetapi hal ini tidak pula menafikan kebarangkalian rakyat Malaysia untuk bersikap reaktif menjelang masanya nanti..)

Ambil contoh mudah, tatkala isu Manohara sedang, rakan penulis yang mengadakan lawatan sambil belajar ke Jakarta membuat pemerhatian bahawa betapa rakyat Indonesia pada ketika itu berkumpul dan menunjuk perasaan sambil melaungkan slogan betapa mereka kurang menyenangi Malaysia – sedangkan pada ketika itu, pilihan raya Presiden sedang berlangsung. Tidak ada satupun rapat umum pada masa itu bersifat politikal terhadap calon presiden yang bertanding sebaliknya hampir kesemua rapat umum adalah berkaitan dengan Manohara. Isu Manohara-Malaysia telah mengambil tempat sebagai isu popular berbanding isu siapakah bakal Presiden Indonesia!

Isu amah dan pembantu rumah Indonesia juga menjadi isu besar-besaran apabila disebabkan seorang dua pembantu rumah Indonesia yang "dizalimi" majikannya di Malaysia, media dan rakyat di Indonesia menunjukkan reaksi yang begitu agresif apabila mereka melaungkan ganyang Malaysia. Sedangkan tiada pula majikan Malaysia yang membuat rapat umum dan tunjuk perasaan di kedutaan Indonesia di Malaysia tentang betapa ada juga pembantu rumah Indonesia yang lari dari tempat kerja, tidak berkelakuan baik dan sebagainya.

Reaksi sebegini bukan sahaja hadir di dalam bidang politik hubungan dua negara, media hiburan juga menghadapi sindrom yang sama bagi pihak Malaysia. Media hiburan Malaysia lebih bersifat menerima dan terus menerima hiburan seperti muzik, nyanyian dan sinetron dari Indonesia sedangkan sebagaimana yang diketahui umum, berapa keratlah sangat artis Malaysia yang dikenali di Indonesia (Raja SMS termasuk sebagai artis yang TAK dikenali di Indonesia). Ada siaran radio di Malaysia yang lebih keIndonesiaanya daripada keMalaysiaannya. Malah, ponco-ponco lebih orang kenali berbanding J-robik, aerobik dan sebagainya.

Haruslah rakyat kedua-dua buah negara menginsafi keadaan ini. Memang diakui tidak semua rakyat (Malaysia mahupun Indonesia) yang mengambil pusing isu tersebut. Namun disebabkan keadaan inilah sebenarnya hubungan Malaysia-Indonesia kekal sebagaimana sekarang ini apabila sebelah pihak yang terlalu sensitif (Indonesia) akan memperbesarkan sesuatu isu sementara sebelah pihak lagi yang masih lagi acceptable (Malaysia) masih tidak melakukan sebarang perlakuan yang menunjukkan ketegangan.

Maka dengan sebab itu, sepatutnya pihak-pihak berwajib antara kedua-dua negara mengambil perhatian tentang "keistimewaan" ini. Jangan sampai insiden bakar bendera menyelinap masuk ke dalam pihak Malaysia pula kerana ingat, seandainya kedua-dua tegang, perang saudara pula yang bakal berlaku di antara kedua-dua negara. Jangan disebabkan alasan kebebasan informasi, sesuatu isu itu dimanipulasikan oleh pihak tertentu sehingga wujud ketegangan antara kedua-dua buah negara. Dan tatkala keadaan sedemikian berlaku, tiada siapa yang akan menang....

 

Saturday, September 5, 2009

Industri Ramadhan: Satu Pemerhatian

Bulan Ramadhan merupakan bulan dibuka pintu rezeki seluas-luasnya. Malah, peniaga-peniaga telah memulakan promosi seawal seminggu mahupun dua minggu sebelum bulan puasa lagi. Pelbagai perniagaan boleh dijalankan dan kesemuanya boleh mengaut keuntungan yang besar. Tidak kurang juga dengan peniaga yang meletakkan harga yang tidak munasabah namun masih dapat menarik pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan.

Pasar Ramadhan di sana sini merupakan sesuatu yang tidak akan dapat kita lihat pada bulan-bulan lain. Pasar yang dikhususkan untuk menjual juadah berbuka puasa berada di mana-mana sahaja kita berada. Pelbagai makanan dan minuman yang dijual bagi memenuhi kepelbagaian citarasa umat Islam dan tidak dilupakan juga mereka yang bukan Islam. Bak temubual di dalam TV, Pasar Ramadhan merupakan tempat yang paling sesuai untuk mendapatkan kuih-muih Melayu yang biasanya sukar untuk diperoleh pada bulan-bulan lain.

Penulis ada membincangkan sepintas lalu pada entri sebelum ini tentang harga jualan makanan di Pasar Ramadhan. Kuih-muih sahaja ada yang sehingga 5 biji untuk RM 2. Air tebu seplastik boleh mencecah RM 3.50 hingga RM 4.00. Bayangkan, harga air tebu yang seplastik boleh sama harga dengan harga nasi ayam sebungkus. Namun, ada sahaja pembeli/pelanggan untuk produk tersebut.

Selain daripada jualan juadah berbuka puasa, terdapat juga bazar khusus untuk menjual pakaian dan peralatan berhari raya. Biasanya, bazar tersebut sama ada diadakan di kawasan tumpuan awam terkenal (seperti di Jalan Masjid India dan Jalan TAR), ataupun di pusat membeli-belah yang turut menyediakan booth-booth tertentu untuk memberikan peluang kepada peniaga-peniaga untuk berniaga. Baju kurung, baju melayu, tudung, songkok dan kopiah merupakan antara pakaian yang dijual di bazar-bazar tersebut.

Pernah sekali penulis meninjau satu bazar yang antara lain menjual "kopiah Haji Abdul." Penulis bertanya kepada penjual, "Berapa harga kopiah ini?" Penjual menjawab, "RM 89 je bang..." Terkejut penulis dengan harga tersebut. Penulis bertanya lagi kenapa mahal sangat. Jawabnya selamba, "Ha, tu lah bang. Jangan ingat kasut saja yang mahal ! Ini kopiah memang terkenal. Ini yang ori punya bang. Ramai yang pakai macam Arwah Ustaz Fadzil Noor, Haron Din." Begitula jawab penjual tersebut. Penulis ada juga meninjau harga kopiah tersebut di tempat-tempat lain. Ada sahaja yang jual RM 45 satu; tak tahu pula apa sebabnya peniaga yang pertama tadi boleh jual sampai RM89!!!

Harga yang pada penulis mahal namun masih mendapat sambutan dan pelanggan masih lagi membeli produk tersebut. Hal ini bermaksud, walaupun kita sering dimomokkan dengan betapa ekonomi semakin merudum, rakyat semakin tidak berduit dan sebagainya, orang ramai sebenarnya masih membelanjakan wang mereka secara domestik. Ada baiknya seandainya kita memikirkan untuk benar-benar meningkatkan taraf hidup mereka supaya mereka. Dalam masa yang sama, perniagaan semasa bulan Ramadhan merupakan satu peluang dan ruang yang besar kepada orang ramai menambahkan pendapatan mereka. Memang benarlah yang dikatakan bahawa Ramadhan merupakan pembuka pintu rahmat dan rezeki.....

Thursday, September 3, 2009

Bagaimana isu diputaralamkan

Beberapa isu di dalam akhbar dan media massa baru-baru ini benar-benar telah membuka mata penulis tentang apa yang dikatakan sebagai "isu". Kebenaran di dalam isu sememangnya tidak bersifat mutlak kerana "kebenaran" itu sendiri bergantung kepada bagaimanakah sesuatu isu itu diputarbelitkan oleh pihak media dan juga pemerhati yang melihat kepada isu tersebut.

Kes Chua Soi Lek contohnya merupakan satu kes yang menarik untuk kita bincangkan. Hal rakaman adegan seks di hotel sekian-sekian merupakan satu isu, namun isu itu ditenggelamkan pula dengan isu moral yang menyelubungi Chua Soi Lek yang sudah beranak isteri. Salah laku moral menjadi pusat kepada perbincangan orang ramai dan yang digembar gemburkan oleh media (sama ada perdana atau alternatif); sedangkan lebih dari itu, kenapakah kita tidak mempertikaikan hak privacy seseorang di dalam kamar hotel? Adakah pihak hotel/orang yang berkenaan mempunyai hak untuk merakam gambar orang lain tanpa pengetahuan orang yang dirakam? Kini, Chua Soi Lek dituduh sebagai orang yang menjatuhkan reputasi MCA dan diberi hukuman dengan pemecatannya daripada MCA sedangkan beliau merupakan seorang Timbalan Presiden.

Namun, hal berbeza pula seandainya kita lihat kepada kes Elizabeth Wong. Tidur tanpa pakaian itu satu hal. Hubungan dengan orang lain pula satu hal lagi. Namun, pihak PR berjaya menjadikan isu tersebut kepada isu privacy pula apabila mendakwa hak bersendirian Elizabeth Wong telah dicabuli. Elizabeth Wong telah berjaya dijadikan sebagai mangsa dalam isu ini dan menuntut kepada belas ihsan orang lain. Isu moral berjaya dihambat walaupun dari segi budaya orang timur (bukannya budaya Islam sahaja), seseorang yang tidak berkahwin lagi sangat-sangat tidak manis seandainya mempunyai hubungan dengan lelaki lain.

Kes kematian mendiang Teoh Beng Hock juga memperlihatkan bahawa sesuatu isu itu bergantung kepada bagaimana orang memanipulasikan keadaan supaya keadaan dilihat sebagaimana yang diinginkan. Kes orang jatuh bangunan bukanlah satu kes yang asing di Malaysia. Ada orang yang maut kerana jatuh dari tingkat 2 sekalipun. Namun, kes ini telah berjaya diputaralamkan sehinggakan pihak PR dan kunco-kunconya bersungguh-sungguh menuntut Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat punca kematian. Kenapa hanya Beng Hock? Kalau buatnya orang lain ditemui jatuh dari tingkat sekian-sekian di pejabat kerajaan sekian-sekian, adakah PR dan penyokong-penyokong mereka akan menuntut untuk diadakan satu suruhanjaya menyiasat kematian juga?

Akhirnya, kes kematian itu dipolitikkan untuk kepentingan pihak berkepentingan yang ada. Pihak-pihak berkepentingan telah berjaya menjadikan Beng Hock sebagai mangsa yang perlu dibela.Pelbagai spekulasi diterbitkan bagi menjadikan suasana dan keadaan masyarakat untuk menerima bahawa kes kematian itu merupakan kes bunuh. Soalnya, apakah motif pembunuhan tersebut seandainya betul kes tersebut merupakan kes pembunuhan? Apakah BN akan mendapat manfaat daripada kematian Beng Hock? Mungkinkah Beng Hock sebelum ini adalah penyokong kerajaan BN yang telah defect kepada PR selepas kemenangan PR?

Dan sudah pastilah pihak berkepentingn seperti PR tidak akan menerima sama sekali keputusan seandainya koroner memutuskan bahawa kes itu merupakan kematian mengejut dan tiada unsur bunuh. Mereka pasti bermati-matian akan mempertahankan bahawa kes Teoh Beng Hock merupakan kes bunuh.

Suasana kini lebih kritikal apabila pihak PR kini menuntuk semua rakyat menghakimi apa yang berlaku. Merekalah pendakwa, merekalah hakim, merekalah juri. Hal ini sedikit sebanyak akan menimbulkan sentimen itu dan ini sehingga menyebabkan ketegangan antara masyarakat boleh berlaku. Belum lagi isu-isu yang boleh dikaitkan dengan perkauman seperti arak, berarak dengan kepala lembu, kepala babi di sana sini dan sebagainya.

Akhirnya, sebagaimana yang ditekankan pada awal tadi, sesuatu isu itu bergantung kepada bagaimana isu itu dibentuk, dicorakkan oleh pihak berkepentingan. Bagaimana media perdana dan alternatif merangka dan memanipulasikan isu tersebut untuk dijadikan sebagai provokasi kepada masyarakat yang menerimanya. Rakyat kini yang lebih celik IT, celik huruf dan semakin mudah mendapatkan maklumat sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang jauh lebih mencabar untuk menyaring dan menapis isu dan maklumat untuk dipersepsikan dalam minda

Bak kata Sebastian Stark dalam siri Shark, "Truth is relative. Pick one that works!"

Tuesday, September 1, 2009

Erti kemerdekaan

Ramai yang mengatakan bahawa orang-orang muda pada masa kini tidak menghayati kemerdekaan dengan sebenar-benarnya. Mereka berhujah bahawa yang muda tidak merasai kesukaran tatkala zaman Jepun, pencerobohan komunis, tidak merasai darurat dan pelbagai lagi keadaan kesukaran dan kepiluan dahulu. Dari aliran titik peluh dan darah mereka yang terdahululah yang menyebabkan Malaysia merdeka dan makmur pada masa kini.

Orang muda dikatakan sebagai melupai segala-galanya. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang ada. Mereka tidak pernah mengenangkan perit jerih kesukaran orang-orang terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Mereka lupa bahawa betapa kemerdekaan kini perlu dipertahankan kerana anasir-anasir luar sentiasa ingin kembali menakluki negara dan mengaut keuntungan yang kita kecapi.

Perkara tersebut, disebalik kebenaran yang mungkin boleh diakui, tidak kurang juga pernyataan yang berat sebelah disebabkan situasi semasa yang berbeza dan keadaan yang berbeza selepas lebih 50 tahun kemerdekaan Malaysia. Bak lirik lagu Tan Sri S.M. Salim, "Dulu lain, sekarang lain." Walaupun pemuda pemudi sekarang ini tidak lagi merasai darurat, kekurangan makanan, ketakutan perang dan sebagainya, mereka juga terdedah dengan pelbagai ancaman dari dalam dan luar negara lebih-lebih lagi disebabkan asakan dunia tanpa sempadan. Mereka kini boleh mendapatkan maklumat dan menjana persepsi dengan mudah tanpa memerlukan medium tradisional.

Bayangkan serangan pemikiran daripada internet, permainan virtual yang mudah diperoleh di sana sini menyebabkan mereka belajar lebih mudah. Mereka tidak perlu membeli akhbar untuk mendapatkan maklumat. Mereka tidak perlu pergi ke padang untun "bermain bola sepak." Malah, mereka tidak perlu ke sana sini untuk membeli mahupun mengadakan urusan bank. Oleh sebab itu, relevenkah kita mengenangkan itu dan ini seandainya pada realitinya kita perlu bersedia bagi menghadapi pelbagai ancaman tanpa batasan, tanpa halangan?

Selain itu, kita juga perlu MENGINSAFI bahawa ulang tahun kemerdekaan ke 52 tahun ini JUGA bermaksud sudah genap 52 tahun BN menguasai pemerintahan di peringkat persekutuan. Hal ini bermaksud sudah 52 tahun negara disulami dengan unsur-unsur yang dibawa oleh BN. Sudah 52 tahun dasar-dasar BN melingkungi Malaysia. Dan apabila parti tradisional LDP di Jepun tumbang setelah 54 tahun memerintah selepas perang dunia ke-2, maka BN PERLU MENGINSAFI bahawa setiap yang berada di atas TIDAK MUSTAHIL akan jatuh ke bawah.

Perkara sedemikian tidak mustahil. Adalah lebih penting untuk PARTI yang memerintah untuk memikirkan bagaimanakah mereka boleh menjamin kelangsungan tampuk kekuasaan mereka setelah 52 tahun kemerdekaan. Lebih penting untuk mereka memikirkan cara untuk benar-benar mengekalkan sokongan rakyat kepada mereka.

Itulah sebenar-benarnya erti kemerdekaan.... untuk BN...